صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       شب فارابی، جشنی برای خانواده ای بزرگ       هشتمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی       آخرین فرصت رزرو هتل تا تاریخ 1396/1/25 تمدید شد.       بیانیه مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر علمی سمینار فارابی       Video Journal       بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
جستجوی سخران Speaker Searchنام خانوادگی: نام: شماره نظام پزشکی:

      

ردیفنام - نام خانوادگیبرنامه عنوانزمانمکان
1 كاظم امان زاده سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت بحث و بررسی موار جالب و بحث انگیز ، جراحی های عیوب انکساری با حضور اساتید و اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان محترم خواهد بود.  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
2 سيدمحمد قريشي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت بحث و بررسی موار جالب و بحث انگیز ، جراحی های عیوب انکساری با حضور اساتید و اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان محترم خواهد بود.  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
3 فريد كريميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت بحث و بررسی موار جالب و بحث انگیز ، جراحی های عیوب انکساری با حضور اساتید و اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان محترم خواهد بود.  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
4 افشين لطفي صديق سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت بحث و بررسی موار جالب و بحث انگیز ، جراحی های عیوب انکساری با حضور اساتید و اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان محترم خواهد بود.  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
5 مهرداد محمدپور سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت بحث و بررسی موار جالب و بحث انگیز ، جراحی های عیوب انکساری با حضور اساتید و اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان محترم خواهد بود.  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
6 سيدفرزاد محمدي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت بحث و بررسی موار جالب و بحث انگیز ، جراحی های عیوب انکساری با حضور اساتید و اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان محترم خواهد بود.  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
7 سيدجواد هاشميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت بحث و بررسی موار جالب و بحث انگیز ، جراحی های عیوب انکساری با حضور اساتید و اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان محترم خواهد بود.  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
8 رضا زارعي سمپوزیوم: Current Trends in Glaucoma Management Current Trends in Glaucoma Management Case presentation and panel discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
9 قاسم فخرايي سمپوزیوم: Current Trends in Glaucoma Management Current Trends in Glaucoma Management Case presentation and panel discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
10 ساسان مقيمي سمپوزیوم: Current Trends in Glaucoma Management Current Trends in Glaucoma Management Case presentation and panel discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
11 شاهين يزدانی سمپوزیوم: Current Trends in Glaucoma Management Current Trends in Glaucoma Management Case presentation and panel discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
12 حميد آريايي تبار کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
13 مجيد ابريشمي سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
14 علي اصغر احمد راجي کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
15 يداله اسلامي کارگاه: Interpretation of Visual Field Interpretation of Visual Field Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
16 حسين اشرف سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
17 زهرا اعلمي هرندي سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
18 حيدر اميني کارگاه: Interpretation of Visual Field Interpretation of Visual Field Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
19 علي ايزدي کارگاه: Interpretation of Visual Field Interpretation of Visual Field Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
20 بهرام بحرانی سفیران کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
21 محمد رياضي کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
22 جواد زمانی امیر سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Interesting Cases  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
23 ستاره شمالي کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Non-ocular Causes of Head Posture  6  اردیبهشت
14:00 - 14:10

سالن پارسه
24 سعید شکوهی راد کارگاه: Interpretation of Visual Field Interpretation of Visual Field Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
25 يوسف عليزاده سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
26 الينا غفاري سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
27 قاسم فخرايي کارگاه: Interpretation of Visual Field Interpretation of Visual Field Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
28 مسعود محمدي کارگاه: Interpretation of Visual Field Interpretation of Visual Field Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
29 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
30 مهدی مظلومی سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Interesting Cases  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
31 محمدرضا منصوري کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
32 حسين موحدان کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency اين کارگاه به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
33 رامين نوري نيا سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
34 نويد نيلفروشان کارگاه: Interpretation of Visual Field Interpretation of Visual Field Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
35 محمدرضا نيوشا سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد بيماري هاي جالب مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
36 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Approach to Face-turn  6  اردیبهشت
14:10 - 14:20

سالن پارسه
37 ديما عندليب کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Approach to Chin-up and Chin-down  6  اردیبهشت
14:20 - 14:30

سالن پارسه
38 سپيده توكلي زاده کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Approach to Head Tilt  6  اردیبهشت
14:30 - 14:40

سالن پارسه
39 رضا اسدي کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Case Presentation & Panel Discussion  6  اردیبهشت
14:40 - 15:30

سالن پارسه
40 فرامرز انوري کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Case Presentation & Panel Discussion  6  اردیبهشت
14:40 - 15:30

سالن پارسه
41 غلامرضا خاتمي نيا کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Case Presentation & Panel Discussion  6  اردیبهشت
14:40 - 15:30

سالن پارسه
42 محمدرضا طالب نژاد کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Case Presentation & Panel Discussion  6  اردیبهشت
14:40 - 15:30

سالن پارسه
43 عليرضا كشتكار جعفري کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture Case Presentation & Panel Discussion  6  اردیبهشت
14:40 - 15:30

سالن پارسه
44 عليرضا اسماعيلي کارگاه: Glaucoma Imaging Case-based Discussion Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
45 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Imaging in Neuro-Ophthalmology کاربرد OCT در نوروافتالمولوژي  6  اردیبهشت
16:00 - 16:20

اتاق جلسه (3)
46 محمدنعيم اميني فرد سمپوزیوم: Corneal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
47 علي ايزدي کارگاه: Glaucoma Imaging Case-based Discussion Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
48 محمد پاكروان کارگاه: Glaucoma Imaging Case-based Discussion Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
49 باقر حسيني سمپوزیوم: Corneal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
50 آزاده دوزنده طبرستاني کارگاه: Glaucoma Imaging Case-based Discussion Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
51 حيدر سياتيری سمپوزیوم: Corneal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
52 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Corneal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
53 رامين صلوتي سمپوزیوم: Corneal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
54 گلشن لطيفي سمپوزیوم: Corneal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
55 آرزو ميرآفتابي کارگاه: Glaucoma Imaging Case-based Discussion Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
56 سید حسام هاشمیان سمپوزیوم: Corneal Imaging Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
57 عليرضا هدايت فر کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Laboratory Workup: When and What?  6  اردیبهشت
16:00 - 16:10

اتاق جلسه (4)
58 آرش ملكي کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Indications for Common Imaging Modalities in Uveitis  6  اردیبهشت
16:10 - 16:20

اتاق جلسه (4)
59 سيده مريم حسيني کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Common Intraocular and Periocular Injections in Uveitis  6  اردیبهشت
16:20 - 16:30

اتاق جلسه (4)
60 مصطفي سلطان سنجري کارگاه: Imaging in Neuro-Ophthalmology کاربرد MRI در نوروافتالمولوژي  6  اردیبهشت
16:20 - 16:40

اتاق جلسه (3)
61 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Common Immunomodulatory Treatments  6  اردیبهشت
16:30 - 16:40

اتاق جلسه (4)
62 محمد زارعی کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Cataract Surgery in Uveitis  6  اردیبهشت
16:40 - 16:50

اتاق جلسه (4)
63 سمیرا یادگاری کارگاه: Imaging in Neuro-Ophthalmology سندرم هاي نورولوژي در نوروافتالمولوژي  6  اردیبهشت
16:40 - 17:00

اتاق جلسه (3)
64 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
65 سيده مريم حسيني کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
66 رامك روحي پور کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
67 محمد زارعی کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
68 مسعود سهيليان کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
69 هرمز شمس کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
70 فاطمه عبدي کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
71 آرش ملكي کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
72 عليرضا هدايت فر کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients Case Presentation and Panel Discussion  6  اردیبهشت
16:50 - 17:30

اتاق جلسه (4)
73 حميد احمديه سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy AMD: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن اصلی
74 حسين اشرف سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy AMD: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن اصلی
75 فاطمه بازوند سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy Intersting Cases  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
76 محمدمهدي پرورش سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy AMD: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن اصلی
77 محمد باقر رجبي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy Intersting Cases  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
78 عباس ریاضی سمپوزیوم: Low Vision Rehabilitation Environmental Modification for Visually Impaired People  7  اردیبهشت
08:30 - 08:50

سالن هگمتانه
79 ناصر شعيبي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy AMD: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن اصلی
80 عليرضا مالكي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy AMD: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن اصلی
81 عبدالله فرزانه سمپوزیوم: Low Vision Rehabilitation Near Vision versus Far Vision in Children with Vision Impairment  7  اردیبهشت
08:50 - 09:10

سالن هگمتانه
82 راحله مروج سمپوزیوم: Low Vision Rehabilitation Activity of Daily Living among Visually Impaired People  7  اردیبهشت
09:10 - 09:30

سالن هگمتانه
83 مجيد ابريشمي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy Diabetic Retinopathy: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن اصلی
84 حسن بهبودي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy Diabetic Retinopathy: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن اصلی
85 عليرضا رمضاني سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy Diabetic Retinopathy: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن اصلی
86 محسن فروردين جهرمي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy Diabetic Retinopathy: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن اصلی
87 مسعود ناصري پور سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy Diabetic Retinopathy: Interactive Case Presentation and Panel Discussion دراين سمپوزيوم، مواردجالب با شرکت اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن اصلی
88 پیام نبوتی سمپوزیوم: Low Vision Rehabilitation Cortical Vision Impairment (CVI)  7  اردیبهشت
09:30 - 09:50

سالن هگمتانه
89 فاطمه ریاضی سمپوزیوم: Low Vision Rehabilitation Orientation and Mobility in Low Vision People  7  اردیبهشت
09:50 - 10:10

سالن هگمتانه
90 عباس باقري سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery Surprising Outcome after Strabismus Surgery در اين سمپوزيوم موارد جالب با شرکت اعضای محترم پانل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
91 ژاله رجوي سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery Surprising Outcome after Strabismus Surgery در اين سمپوزيوم موارد جالب با شرکت اعضای محترم پانل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
92 علي اكبر صابرمقدم رنجبر سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery Surprising Outcome after Strabismus Surgery در اين سمپوزيوم موارد جالب با شرکت اعضای محترم پانل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
93 عباس عطارزاده سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery Surprising Outcome after Strabismus Surgery در اين سمپوزيوم موارد جالب با شرکت اعضای محترم پانل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
94 رضا نبيي سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery Surprising Outcome after Strabismus Surgery در اين سمپوزيوم موارد جالب با شرکت اعضای محترم پانل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
95 ضياء الدين يزديان سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery Surprising Outcome after Strabismus Surgery در اين سمپوزيوم موارد جالب با شرکت اعضای محترم پانل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
96 محمد ابريشمي سمپوزیوم: Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Diseases Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Disease Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
97 مجتبی ابریشمی سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …) Intersting Cases  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
98 بهرام اشراقي سمپوزیوم: Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Diseases Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Disease Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
99 محمد اعتضاد رضوي سمپوزیوم: Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Diseases Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Disease Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
100 محسن بهمني كشكولي سمپوزیوم: Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Diseases Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Disease Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
101 فدرا حاجي زاده سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …) Interactive Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
102 حمید ریاضی اصفهانی سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …) Intersting Cases  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
103 حسين سالور سمپوزیوم: Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Diseases Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Disease Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
104 فرهاد فاضل سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …) Interactive Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
105 خليل قاسمي فلاورجاني سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …) Interactive Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
106 گلشن لطيفي کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases Updates on the Management of Dry Eye and MGD  7  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن پارسه
107 سيامك مراديان سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …) Interactive Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
108 مسعودرضا معنويت سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …) Interactive Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
109 فردین یوسف شاهی کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases Ocular Neuropathic Pain  7  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن پارسه
110 حسين آقايي کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases Conjunctivochalasis (Etiologies and Management)  7  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن پارسه
111 شهرام بامداد کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases Ocular Surface Optimization before Cataract and Refractive Surgery  7  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن پارسه
112 سيامك زارعي قنواتي کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases Ocular Surface Complications After Cataract and Refractive Surgery  7  اردیبهشت
15:00 - 15:15

سالن پارسه
113 منصوره جمشیدیان طهرانی سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) A Modification for Novel Orbicularis Muscle Transfer Surgery  7  اردیبهشت
16:00 - 16:05

سالن اصلی
114 محمد سليماني سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) A New Technique in Endothelial Keratoplasty  7  اردیبهشت
16:06 - 16:11

سالن اصلی
115 عباس ابوالحسني سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Aniridia Lens Implantation and Penetrating Keratoplasty  7  اردیبهشت
16:12 - 16:17

سالن اصلی
116 احمد عامري سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Central Tenectomy; A Novel Method for Augmentation of Recession Effect  7  اردیبهشت
16:18 - 16:23

سالن اصلی
117 محمد سليماني سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Cionni & Pupilloplasty  7  اردیبهشت
16:24 - 16:29

سالن اصلی
118 رضا غفاري سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Cionni  7  اردیبهشت
16:30 - 16:35

سالن اصلی
119 ابوالفضل كسائي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Fat & Bone Decompression (Graves’ Ophthalmopathy)  7  اردیبهشت
16:36 - 16:41

سالن اصلی
120 ابوالفضل كسائي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Progressive External Ophthalmoplegia; Sling Procedure with Lower Lid Correction  7  اردیبهشت
16:42 - 16:47

سالن اصلی
121 ابوالفضل كسائي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Tarsoconjomullerectomy plus Levator Resection  7  اردیبهشت
16:48 - 16:53

سالن اصلی
122 سيدمحمد قريشي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) ICL Complication  7  اردیبهشت
16:54 - 16:59

سالن اصلی
123 احمد ميرشاهي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) ILM Peeling (Inverted Flap)  7  اردیبهشت
17:00 - 17:05

سالن اصلی
124 سيدعلي طباطبايي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) IOFB Removal without Vitrectomy  7  اردیبهشت
17:21 - 17:26

سالن اصلی
125 سيد هاشم درياباري سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) IOFB Removal  7  اردیبهشت
17:27 - 17:32

سالن اصلی
126 فاطمه عبدي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Managing Intraoperative Subretinal PFCL  7  اردیبهشت
17:33 - 17:38

سالن اصلی
127 سيد محسن رفيع زاده سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Orbital Rim Reconstruction  7  اردیبهشت
17:39 - 17:44

سالن اصلی
128 قاسم فخرايي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Phaco-Canaloplasty  7  اردیبهشت
17:45 - 17:50

سالن اصلی
129 محمد زارعی سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Plasmin Enzyme-Assisted Vitrectomy in a Pediatric Patient with Optic Disc Pit Maculopathy  7  اردیبهشت
17:51 - 17:56

سالن اصلی
130 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Quickert Sutures for Repair of Spastic and Involutional Entropion  7  اردیبهشت
17:57 - 18:02

سالن اصلی
131 حامد قاسمی سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Scraping of Epithelial Ingrowth  7  اردیبهشت
18:03 - 18:08

سالن اصلی
132 حامد قاسمی سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Simultaneous Fornix Reconstruction and Lamellar Keratoplasty; A Chemically Burned Eye  7  اردیبهشت
18:09 - 18:14

سالن اصلی
133 مهدی مظلومی سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Spontaneous Crystalline Lens Dislocation in Marfan Syndrome; Pars Plana Vitrectomy with Artisan Implantation  7  اردیبهشت
18:15 - 18:20

سالن اصلی
134 حسن خجسته جعفري سمپوزيوم موارد جالب (ويدئو ژورنال) Superior Inverted ILM Flap in Large Macular Hole  7  اردیبهشت
18:21 - 18:26

سالن اصلی
135 عليرضا برادران رفيعي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection Current Management of Ocular Infection اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
136 محمدمهدي پرورش سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection Current Management of Ocular Infection اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
137 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Botulinum Toxin Injections Technique  8  اردیبهشت
08:30 - 08:45

سالن هگمتانه
138 سيد محسن رفيع زاده سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection Current Management of Ocular Infection اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
139 مسعود سهيليان سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection Current Management of Ocular Infection اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
140 عليرضا فروتن جزي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection Current Management of Ocular Infection اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
141 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection Current Management of Ocular Infection اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
142 حسين موحدان سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection Current Management of Ocular Infection اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
143 سيدحسن هاشمي کارگاه: Keratoplasty Update in New Techniques of Keratoplasty  8  اردیبهشت
08:30 - 08:50

سالن پارسه
144 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Complications Botulinum Toxin Injections  8  اردیبهشت
08:45 - 09:00

سالن هگمتانه
145 محمدعلي جوادي کارگاه: Keratoplasty Indications and Complications of Keratoplasty & Big Bubble Technique of DALK  8  اردیبهشت
08:50 - 09:10

سالن پارسه
146 فرزاد پاكدل کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Fat Injection  8  اردیبهشت
09:00 - 09:30

سالن هگمتانه
147 محمدطاهر رجبي کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Filler Injection Technique  8  اردیبهشت
09:00 - 09:15

سالن هگمتانه
148 رامين صلوتي کارگاه: Keratoplasty Melles Technique of DALK  8  اردیبهشت
09:10 - 09:20

سالن پارسه
149 علیرضا مقدسی کارگاه: Keratoplasty Introduction of Endothelial Keratoplasty  8  اردیبهشت
09:20 - 09:30

سالن پارسه
150 بهرام اشراقي کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Complications & Filler Injection  8  اردیبهشت
09:30 - 09:45

سالن هگمتانه
151 معصومه محبي کارگاه: Keratoplasty DSAEK  8  اردیبهشت
09:30 - 09:40

سالن پارسه
152 سيامك زارعي قنواتي کارگاه: Keratoplasty DMEK  8  اردیبهشت
09:40 - 09:50

سالن پارسه
153 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Laser in Rejuvenation  8  اردیبهشت
09:45 - 10:00

سالن هگمتانه
154 مهدي خداپرست زواره کارگاه: Keratoplasty Femto_ Assisted Anterior Lamellar Keratoplasty  8  اردیبهشت
09:50 - 10:00

سالن پارسه
155 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Live Botulinum Toxin Injection Live Filler Injection  8  اردیبهشت
10:00 - 10:30

سالن هگمتانه
156 محمدطاهر رجبي کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation Live Botulinum Toxin Injection Live Filler Injection  8  اردیبهشت
10:00 - 10:30

سالن هگمتانه
157 معصومه محبي کارگاه: Keratoplasty Video Challenging Casses of Keratoplasty  8  اردیبهشت
10:00 - 10:30

سالن پارسه
158 علیرضا ابراهیم سلطانی سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
159 علیرضا پیمان سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
160 محمدرضا جعفري نسب سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
161 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR Evaluation of Watering Eye in Adult  8  اردیبهشت
11:00 - 11:15

اتاق جلسه (3)
162 رعنا دائي سرخابي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
163 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
164 علي عبداللهي کارگاه: Intravitreal Pharmacotherapy تکنيک تزريق داخل ويتره (فيلم)  8  اردیبهشت
11:00 - 11:15

سالن پارسه
165 سيدمحمد ميرآفتاب سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
166 ساسان نيكنام سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Case Presentation and Panel Discussion اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
167 محمدطاهر رجبي کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR The Role of Imaging in Adult NLDO  8  اردیبهشت
11:15 - 11:35

اتاق جلسه (3)
168 محمد حسین نوروززاده کارگاه: Intravitreal Pharmacotherapy انديکاسيون هاي تزريقات داخل ويتره  8  اردیبهشت
11:15 - 11:30

سالن پارسه
169 سعيد کريمي کارگاه: Intravitreal Pharmacotherapy انواع رژيمهاي تزيقات داخل ويتره (PRN, Monthly, Treat and Extend ,…)  8  اردیبهشت
11:30 - 11:45

سالن پارسه
170 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR How to Perform External DCR  8  اردیبهشت
11:35 - 11:55

اتاق جلسه (3)
171 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Intravitreal Pharmacotherapy انواع داروهاي تزريق شونده  8  اردیبهشت
11:45 - 12:00

سالن پارسه
172 فرزاد پاكدل کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR Endoscopic DCR Facts & Myths  8  اردیبهشت
11:55 - 12:10

اتاق جلسه (3)
173 محسن آذرمينا کارگاه: Intravitreal Pharmacotherapy عوارض تزريقات داخل ويتره  8  اردیبهشت
12:00 - 12:15

سالن پارسه
174 سيد محسن رفيع زاده کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR Challenging Case of Lacrimal System  8  اردیبهشت
12:10 - 12:30

اتاق جلسه (3)
175 ابوالفضل كسائي کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR Challenging Case of Lacrimal System  8  اردیبهشت
12:10 - 12:30

اتاق جلسه (3)ردیفنام - نام خانوادگیاداره کننده (برنامه)زمانمکان
1 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

اتاق جلسه (4)
2 يداله اسلامي سمپوزیوم: Current Trends in Glaucoma Management  6  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
3 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Imaging in Neuro-Ophthalmology  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

اتاق جلسه (3)
4 محمود جباروند سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
5 سيدمهدي حسيني تهراني سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
6 محمدعلي زارع مهرجردي سمپوزیوم: Corneal Imaging  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
7 رضا زارعي کارگاه: Interpretation of Visual Field  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
8 محمد زارعی کارگاه: Everyday Challenges in Uveitis Patients  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

اتاق جلسه (4)
9 محمد سليماني کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
10 سيدعلي طباطبايي کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
11 قاسم فخرايي کارگاه: Glaucoma Imaging Case-based Discussion  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
12 فریبا قاسمی سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
13 عليرضا كشتكار جعفري کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن پارسه
14 گلشن لطيفي سمپوزیوم: Corneal Imaging  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
15 مهرداد محمدپور سمپوزیوم: Corneal Imaging  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن اصلی
16 مسعود محمدي سمپوزیوم: Current Trends in Glaucoma Management  6  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
17 ساسان مقيمي کارگاه: Glaucoma Imaging Case-based Discussion  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن پارسه
18 احمد ميرشاهي سمپوزیوم: Advances in Retinal Imaging  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
19 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Approach to Abnormal Head Posture  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن پارسه
20 مسعود ناصري پور کارگاه: Challenging Cases of Ocular Trauma and Emergency  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (3)
21 محمدناصر هاشميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  6  اردیبهشت
08:30 - 10:00

سالن اصلی
22 زکیه واحدیان کارگاه: Interpretation of Visual Field  6  اردیبهشت
14:00 - 15:30

اتاق جلسه (4)
23 سمیرا یادگاری کارگاه: Imaging in Neuro-Ophthalmology  6  اردیبهشت
16:00 - 17:30

اتاق جلسه (3)
24 نازنین ابراهیمی ادیب Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
25 علي اصغر احمد راجي Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
26 يداله اسلامي Breakfast meeting: Micro-invasive Glaucoma Surgery  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
27 بهرام اشراقي Breakfast meeting: Orbital Pseudo-tumor  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
28 مسعود اقصايي فرد Breakfast meeting: Case-based Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
29 حيدر اميني Breakfast meeting: Micro-invasive Glaucoma Surgery  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
30 محمدرضا اکبری Breakfast meeting: Case-based Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
31 محمدرضا اکبری سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
32 بهرام بحرانی سفیران Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
33 عليرضا برادران رفيعي کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن پارسه
34 حسن بهبودي Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
35 اميرهوشنگ بهشت نژاد Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
36 مهدي بهنيا Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
37 فرزاد پاكدل Breakfast meeting: Orbital Pseudo-tumor  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
38 محمود جباروند Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
39 منصوره جمشیدیان طهرانی Breakfast meeting: Orbital Pseudo-tumor  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
40 حسن خجسته جعفري سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …)  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
41 حسن خجسته جعفري Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
42 عليرضا خدابنده Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
43 مهدي خداپرست زواره Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
44 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Diseases  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
45 محمدطاهر رجبي Breakfast meeting: Orbital Pseudo-tumor  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
46 فيروزه رحيمي Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
47 فيروزه رحيمي Breakfast with the Experts  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

48 رامك روحي پور Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
49 رامك روحي پور سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
50 محمد رياضي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
51 محمد رياضي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
52 عباس ریاضی سمپوزیوم: Low Vision Rehabilitation  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن هگمتانه
53 محمدعلي زارع مهرجردي Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
54 رضا زارعي Breakfast meeting: Micro-invasive Glaucoma Surgery  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
55 محمد زارعی Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
56 محمد زارعی سمپوزیوم موارد جالب (ویدئو ژورنال)  7  اردیبهشت
16:00 - 19:00

سالن اصلی
57 مهران زارعی قنواتی Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
58 محمد سليماني Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
59 علي صادقی طاری سمپوزیوم: Interpretation of Orbital Imaging (MRI & CT) in Orbital Diseases  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن اصلی
60 علي صادقی طاری Breakfast meeting: Orbital Pseudo-tumor  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
61 محمدرسول صبوری Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
62 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي Breakfast meeting: Orbital Pseudo-tumor  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
63 سيدعلي طباطبايي Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
64 احمد عامري سمپوزیوم: Surprising Outcome after Strabismus Surgery  7  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
65 فاطمه عليپور سمپوزیوم موارد جالب (ویدئو ژورنال)  7  اردیبهشت
16:00 - 19:00

سالن اصلی
66 فاطمه عليپور Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
67 رضا غفاري Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
68 رضا غفاري کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن پارسه
69 قاسم فخرايي Breakfast meeting: Micro-invasive Glaucoma Surgery  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
70 عبدالله فرزانه سمپوزیوم: Low Vision Rehabilitation  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن هگمتانه
71 هوشنگ فقيهي سمپوزیوم: Innovation in Treating Retinal Disease (CSR , Coats’ , MacTel , Best , …)  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن هگمتانه
72 هوشنگ فقيهي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
73 محمدرضا فلاح تفتي Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
74 حامد قاسمی Breakfast with the Experts  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

75 حامد قاسمی Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
76 حامد قاسمی کارگاه: Updates on Ocular Surface Diseases  7  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن پارسه
77 فریبا قاسمی Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
78 رضا كارخانه Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
79 رضا كارخانه سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
80 ابوالفضل كسائي Breakfast meeting: Orbital Pseudo-tumor  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
81 عليرضا لاشيئي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
82 عليرضا لاشيئي سمپوزیوم: Perspective on the Management of Age Related Macular Degeneration and Diabetic Retinopathy  7  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
83 گلشن لطيفي Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
84 معصومه محبي Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
85 مهرداد محمدپور Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
86 سيدفرزاد محمدي Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
87 مسعود محمدي Breakfast meeting: Micro-invasive Glaucoma Surgery  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
88 ساسان مقيمي Breakfast meeting: Micro-invasive Glaucoma Surgery  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
89 محمدرضا منصوري Breakfast meeting: Ocular Trauma and Emergency Cases  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
90 احمد ميرشاهي Breakfast meeting: Macular Diseases Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن توسکا
91 آرش ميرمحمد صادقي Breakfast meeting: Case-based Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
92 محمدناصر هاشميان Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
93 سید حسام هاشمیان Breakfast meeting: Keratoconus Panel Discussion  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن آبگینه
94 زکیه واحدیان Breakfast meeting: Micro-invasive Glaucoma Surgery  7  اردیبهشت
07:15 - 08:15

سالن سیحون
95 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Intravitreal Pharmacotherapy  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن پارسه
96 فرزاد پاكدل کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

اتاق جلسه (3)
97 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن هگمتانه
98 عليرضا خدابنده کارگاه: Intravitreal Pharmacotherapy  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن پارسه
99 مهدي خداپرست زواره کارگاه: Keratoplasty  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن پارسه
100 محمد سليماني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
101 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
102 رامين صلوتي کارگاه: Keratoplasty  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن پارسه
103 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي کارگاه: External DCR vs Endoscopic DCR  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

اتاق جلسه (3)
104 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
105 محمدرضا فلاح تفتي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی
106 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-surgical Facial Rejuvenation  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن هگمتانه
107 معصومه محبي کارگاه: Keratoplasty  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن پارسه
108 محمدرضا منصوري سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infection  8  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن اصلی
109 سيدحسن هاشمي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  8  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن اصلی


ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار