صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       شب فارابی، جشنی برای خانواده ای بزرگ       هشتمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی       آخرین فرصت رزرو هتل تا تاریخ 1396/1/25 تمدید شد.       بیانیه مدیر گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر علمی سمینار فارابی       Video Journal       بیست و سومین سمینار سالیانه فارابی
هشتمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی

هشتمین سمینار علوم ترجمانی در چشم پزشکی

بیمارستان فارابی- مرکز تحقیقات علوم ترجمانی چشم

Translational Ophthalmology - the 8th

Farabi Eye Hospital- Translational Ophthalmology Research Center

هشتمین سمینار علوم ترجمانی در چشم پزشکی

پانل: Molecular and Regenerative Ophthalmology

اداره کنندگان :   دکتر رسول دیناروند- دکتر علیرضا لاشیئی- دکتر مسعود سلیمانی- دکتر جعفر آی-دکتر مصطفی رضایی طاویرانی- دکتر حمید احمدیه

چهار شنبه: 96/2/06   ساعت 10:15-8:00

سالن هگمتانه

زمان

سخنران

عنوان

تخصص

08:15- 08:00

سخنرانی افتتاحیه : دکتر  رسول دیناروند

دکتر امیرعلی حمیدیه

دکتر مسعود سلیمانی

08:30- 08:15

دکتر سید فرزاد محمدی

Getting Lost in the Limbus!

دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی تهران- بیمارستان فارابی

08:45- 08:30

دکتر مسعود سلیمانی

Advancing the Translation of Stem Cells to Medicine

آخرین یافته ها در مورد ترجمان سلول های بنیادی در پزشکی

استاد-دانشگاه تربیت مدرس

09:00- 08:45

دکتر جعفر آی

Tissue Engineering: Promises and Challenges

مهندسی بافت: امید ها و چالش ها

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

09:15-09:00

دکتر علیرضا لاشیئی

Stem cell therapy and Retinal disorder

سلول درمانی و بیماری های رتین

استاد-دانشگاه علوم پزشکی تهران

09:30-09:15

دکتر برادران رفیعی

Stem cell and Ocular Surface: updates

آخرین یافته ها در مورد کاربرد های سلول های بنیادی و بیماری های سطح چشم

استاد-دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

09:45-09:30

دکتر فرزاد پاکدل

SVF and fat stem cell in aesthetic

SVF و سلول های بنیادی چربی در جراحی های زیبایی

 

دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی تهران

10:00- 09:45

دکتر وحید عزتی زاده

Stem cell, Genetic, Epigenetic and Future therapy of Ocular Diseases

سلول های بنیادی، اپی ژنتیک و نقش آنها در آینده درمانی بیماری های چشمی

استادیار-ژنتیک پزشکی- پژوهشگاه رویان

10:15-10:00

دکتر اسماعیل بی آزار

Biomaterials Application in Corneal Regeneration

کاربرد های بایومتریال در بازسازی قرنیه

دانشیار-دانشگاه علوم پزشکی مازندران

11:00-10:15

استراحت و پذیرایی، افتتاحیه رسمی سمینار فارابی در سالن اصلی

هشتمین سمینار علوم ترجمانی در چشم پزشکی

پانل: Molecular and Regenerative Ophthalmology

اداره کنندگان : دکترعلیرضا لاشیئی- دکتر محمود جباروند- دکتر محمد طاهر رجبی- دکتر  مصطفی رضایی طاویرانی- دکتر پیمان کیهانور

چهار شنبه: 06:2:96   ساعت 13:30-11:00

سالن هگمتانه

11:15-11:00

دکتر پیمان کیهانور

Update in Converting Technologies and Regenerative Medicine in Ophthalmology

آخرین یافته ها در تبدیل تکنولوژی های وابسته به پزشکی بازساختی در چشم

استادیار-نانوتکنولوژی پزشکی-دانشگاه علوم پزشکی تبریز

11:30-11:15

دکتر غلامرضا بهروزی

 Human Retinoblastoma Cancer: Promises and Challenges

سرطان رتینوبلاستوما: امید ها و چالش ها

 

استادیار-پزشکی مولکولی - دانشگاه آزاد

11:45-11:30

دکتر رضا روز افزون

Dental Pulp Stem Cell Application in Retinal Disorders

سلول بنیادی پالپ دندان و کاربرد های آن در بیماریهای رتین

مهندسی بافت- دانشگاه علوم پزشکی تهران

12:00-11:45

دکتر رضا غفاری

Translating Stem Cell Studies to the Clinic for Ocular Repair: current state of the art

آخرین یافته ها در مورد استفاده بالینی از سلول های بنیادی در چشم پزشکی

 

استادیار-فوق تخصص  قرنیه- بیمارستان فارابی

12:15-12:00

دکتر الهام دلریش

Nano-medicines for Posterior Segment Drug Delivery, Gene delivery, and Imaging

نانوتکنولوژی پزشکی و کاربرد های آن در رهایش دارو در سگمان خلفی، ژن درمانی و تصویر برداری

 

نانو افتالمولوژی- بیمارستان فارابی

12:30-12:15

دکتر مجتبی ابریشمی

 

Molecular Medicine: the Future of Ophthalmology

پزشکی مولکولی: آینده چشم پزشکی

چشم پزشک-بیمارستان فارابی-دانشگاه علوم پزشکی تهران

12:45-12:30

دکتر حامد قاسمی

Synthetic Scaffolds in Ocular Surface Reconstruction

اسکافلد های سنتتیک در باز سازی سطح چشم

استاد یار- فوق تخصص قرنیه-دانشگاه علوم پزشکی تهران

13:00-12:45

دکتر هادی زارع مهرجردی

Advances in Gene therapy of Eye Diseases

آخرین یافته ها در مورد ژن درمانی در بیماتر های چشمی

چشم پزشک-دانشگاه علوم پزشکی تهران

13:15-13:00

دکتر حمید عالمی

Stem cell Application in Glaucoma

کاربرد سلول های بنیادی در گلوکوم

پزشک عمومی- دانشگاه علوم پزشکی تهران

13:30-13:15

دکتر ورشوچیان

Nano-medicine and Neovascularization Management in Retina

نانو تکنولوژی پزشکی و مدیریت نورگ زایی در رتین

دانشکده دارو سازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

14:30-13:00

نماز و ناهار

 

هشتمین سمینار علوم ترجمانی در چشم پزشکی

پانل: Molecular and Regenerative Ophthalmology

ادارکنندگان : دکتر علیرضا لاشیئی- دکتر محمد طاهر رجبی – دکتر سید فرزاد محمدی- دکتر سعید حیدری کشل

چهار شنبه: 06:2:96   ساعت 15:45-14:00

سالن هگمتانه

14:15-14:00

دکتر آسیه نادری

The effects of nitrate on retina in diabetic rat

اثرات نیترات بر رتین در مدل حیوانی دیابت

فیزیولوژی- بیمارستان فارابی

14:30-14:15

دکترشقایق  زرگر

Electrospinning application and eye tissue engineering

کاربرد های تکنیک الکترو ریسی در مهندسی بافت چشم

دانشجوی دکتری- بیو متریال- بیمارستان فارابی

14:45-14:30

سارا آقازاده

Immunomodulatory capability of mesenchymal stem cells

پتانسیل های سلول های بنیادی مزانشیم در کنترول سیستم ایمنی

زیست شناسی تکوینی-بیمارستان فارابی

15:00-14:45

لیلا آقاجانپور

Control of Angiogenesis and Inflammation by Mesenchymal Stem Cells for the Treatment of Ocular Surface Diseases

کنترول رگ زایی و التهاب با استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در بیماری های سطح چشم

زیست شناسی تکوینی-بیمارستان فارابی

15:15-15:00

رقیه امیدی

Blood-derived Eye Drops for Ocular surface disease

قطره های چشمی مشتق از خون و بیماری های سطح چشم

زیست شناسی سلولی و مولکولی-بیمارستان فارابی

15:30-15:15

مهسا یوسف پور

The Role of supportive elements in limbal stem cell niche

نقش عناصر حمایت کننده در کنام سلول های بنیادی لیمبوس

نانو تکنولوژی-بیمارستان فارابی

15:45-15:30

سوگل کیان ارثی

Nano silk fibrin and cornea regeneration

استفاده از ابریشم و فیبرین در مقیاس نانو در بازسازی سطح چشم

بیو متریال-دانشگاه امیر کبیر

16:00-15:45

نفیسه زارع دار

Applications of graphene/Curcumin nanotechnology in Blepharitis : in vitro study

کاربرد های گرافن/ کارکامین  در بلفاریت

بیوتکنولوژی-بیمارستان فارابی

 

 

16:30-16:00

استراحت و پذیرایی

 

 

 


ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
سایر سمینارها حامیان سمینار